Lego Mindstorms EV3


Το LEGO MINDSTORMS EV3 είναι μια πρακτική λύση STEM που συναρπάζει τους μαθητές παρέχοντας τους πόρους για να σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν και να προγραμματίσουν τις δημιουργίες τους, βοηθώντας τους να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η συνεργασία και η επικοινωνία.

Lego Wedo 2.0


Το LEGO Education WeDo 2.0 είναι σχεδιασμένο για τις τάξεις του Δημοτικού, παρέχοντας μια εκπαιδευτική λύση που θα εξάψει την περιέργεια των μαθητών ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τις ικανότητές τους στα πεδία των φυσικών επιστημών, της μηχανικής, της τεχνολογίας και του προγραμματισμού.

Η χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου WeDo 2.0 στη διδασκαλία STEM ενισχύει τη δυνατότητα αφομοίωσης των μαθητών των βασικών πρακτικών των φυσικών επιστημών και της μηχανικής. Οι μαθητές θέτουν ερωτήματα και λύνουν προβλήματα, δημιουργούν μοντέλα, σχεδιάζουν πρωτότυπα, ερευνούν, αναλύουν και ερμηνεύουν δεδομένα, χρησιμοποιούν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, αμφισβητούν βασισμένοι σε επιστημονικές αποδείξεις, αποκτούν, αξιολογούν και επικοινωνούν τη γνώση.

Lego Simple and Powered Machines

Το σετ Simple and Powered Machines περιλαμβάνει μια ποικιλία από τούβλα που εξερευνούν τη Μηχανική με προηγμένους μηχανισμούς, δομές και δυνάμεις.

Το σετ με το συνοδευτικό πακέτο προγραμμάτων σπουδών βοηθάει στην προωθήση της θεμελιώδους κατανόησης STEM (Science Technology Engineering Mathematics) σχετικά με τις απλές μηχανές, τις δομές και τους μηχανισμούς.

Περιλαμβάνει 396 στοιχεία LEGO Technic για τη δημιουργία μιας ευρείας γκάμας μοντέλων που καλύπτουν έννοιες όπως: δυνάμεις και κίνηση, μέτρηση, ενέργεια και δομή. Περιλαμβάνεται επίσης και ένας κινητήρας για να επιτρέψει στους μαθητές να κατασκευάσουν αυτοκινούμενες μηχανές.

Lego Simple Machines


Με το πακέτο LEGO Education Simple Machines οι μαθητές θα διδαχθούν πώς χρησιμοποιούνται οι απλές μηχανές στην καθημερινότητά μας.

Το σετ περιλαμβάνει όλα τα δομικά στοιχεία που χρειάζονται για να διδαχθούν οι μαθητές πώς χρησιμοποιούνται οι απλές μηχανές στην καθημερινότητά μας. Τα παιδιά κατασκευάζουν μηχανές με σκοπό να κατανοήσουν βασικές έννοιες των μηχανών όπως τροχαλίες, γρανάζια, ρόδες, άξονες, μοχλούς.

Lego MoreToMath


To LEGO Education MoreToMath είναι μια πρακτική εκπαιδευτική λύση που διδάσκει την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.

Το MoreToMath δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν και να ενισχύσουν τις πρακτικές της επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Χρησιμοποιώντας τα τουβλάκια LEGO και πραγματικές προκλήσεις οι μαθητές θα ενθαρρύνονται και θα τους δίνεται κίνητρο να σκέφτονται, να γράφουν και να μιλούν ελεύθερα για τα μαθηματικά.

Terrapin Bee-Bot

Το Bee-Bot είναι ένα συναρπαστικό μικρό ρομπότ σχεδιασμένο για χρήση από μικρά παιδιά.

Αυτό το εύχρηστο και φιλικό ρομπότ είναι ένα τέλειο εργαλείο για τη διδασκαλία της κατεύθυνσης, την ανάλυση αλληλουχίας, την εκτίμηση, την επίλυση προβλημάτων και τη διασκέδαση!